Częstotliwości patogenów - Testy na Pasożyty Toruń.VEGA-TEST.Glisty ludzkie Owsiki Tasiemce Przywry

Idź do spisu treści

Menu główne

Częstotliwości patogenów

Pasożyty

Częstotliwości patogenówŻywe istoty emitują fale na różnych częstotliwościach, zwanych pasmami częstotliwości. Kiedy organizm dojrzewa, jego pasmo częstotliwości zawęża się, natomiast po śmierci pozostaje czasem tylko pojedyncza częstotliwość.
Większość organizmów wymienionych w dalszej części rozdziału można kupić na gotowych preparatach mikroskopowych. Pomimo że są martwe, zachowują pasmo częstotliwości o szerokości 5 KHz. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że generator użyty do testów miał zasięg tylko do 100kHz i użyto większego napięcia niż to było konieczne. Niektóre testy zostały przeprowadzone na dokładniejszym generatorze o niższej mocy niektóre pasma są więc znacznie węższe.
Jeśli ten sam test zostanie przeprowadzony po kilku dniach przez tę samą osobę na tym samym sprzęcie, rezultaty w 90% będą identyczne (margines błędu wyniesie 1%). Nie wiadomo, dlaczego pozostałe 10% wyników nie będzie identyczne. Można jednak zauważyć, że wyniki testów robionych w różnych porach roku przez różne, a nawet te same osoby, mogą się wahać w granicach 3 KHz (jest to wciąż mniej niż 1% błędu).
Niektóre preparaty mają więcej niż jedno pasmo. Może to być cecha charakterystyczna danego organizmu albo na preparacie może znajdować się jeszcze inny, nie zauważony organizm.
Puste miejsca w tabelkach oznaczają organizmy, których preparaty są dostępne, ale których pasmo częstotliwości nie zostało określone.

■ ■ Pasma częstotliwości rodzin organizmów

Im mniejszy organizm, tym niższa jest jego częstotliwość i tym węższy zakres jego nadawania. Poniższy wykres przedstawia główne rodziny organizmów

Częstotliwość (kHz)
                                  0          200         400       600        800        1200
pleśnie                               ====
grzyby                                      ====
bakterie, wirusy                                   ====
pierwotniaki, obleńce, płazińce                  ===
brodawczaki                                               ==
tasiemce                                                     ===
roztocza                                                                  =====                 


Pleśnie

KHz

Aflatoksyna
Cytochalasyna B
Sporysz
Griseofulwina
Sorg syrop
Sterigmatocysta
Zearalenon


Śluzowce
Ar
cyria
Lycogala
Stemonitis

177,188
77,91
295
288
277
88, 96, 133, 126
100


KHz
81
126
211

 

Bakterie i wirusy

Łącznie z miejscami, w których można je najczęściej znaleźć.

Niska czest.
(KHz)

Wysoka czest.
(KHz)

Przy użyciu
generatora przez 3 minuty


Acetobacter aceti
Actinomyces [promieniowiec]
Adenowirus
Adenowirus (drugie pasmo)
Agrobacterium tumefaciens
Alcaligenes faecalis
Alpha streptococcus
Azobacter chroococcum
Bacillus anthracis [laseczka wąglika]
Bacillus anthracis (drugie pasmo)
Bacillus anthracis (trzecie pasmo)
Bacillus anthracis, zarodki
Bacillus cereus
Bacillus megaterium
Bacillus sterothermophilus
Bacillus subtilis, zarodki
Bacillus subtilis, odmiana czarna
Bacteroides fragilis (drugie pasmo)
Bacteroides fragilis;
znajdowane wraz z glistą ludzką
Bakterie śluzowe, ciała owocowe
Bakterie śluzowe
Beta streptococcus (zęby)
Blepharisma
Bordetella pertussis
[pałeczka krztuśćca] (zęby); koklusz
Borellia burgdorferi; borelioza z Lyme
Branhamella (Neisseria) catarrhalis
(ma przerwę na 398 kHz)
Brucella abortus [pałeczka ronienia bydła]
Campylobacter, wymaz płodowy
Campylobacter pyloridis
Candida albicans [bielnik biały],
czysty proszek; (drożdże spożywcze)
Caulobacter vibrioides
Chlamydia trachomatis
Clostridium acetobutylicum
Clostridium botulinum
[laseczki jadu kiełbasianego] (zęby);
powoduje zatrucie pokarmowe
Clostridium perfringens
[laseczka zgorzeli gazowej]
Clostridium perfringens, zarodek
Clostridium septicum
[laseczka septyczna]
Clostridium sporogenes
Clostridium tetani (zęby); powoduje tężec
Corynebacterium diptheriae [maczugowiec]
błonicy (zęby); powoduje błonicę
Corynebacterium pseudodiphthericum
[maczugowiec rz
ekomobłoniczy]
Corynebacterium xerosis
[maczugowiec skóry]
Coxsackie, wirus B1;
znajdowany z Bacteroides fragilis
Coxsackie, wirus B4;
znajdowany z Bacteroides fragilis
Coxsackie, wirus B4 (drugie pasmo)
Crithidia fasciculata
Cytomegalovirus (CMV)
[wirus cytomegalii], antygen
Cytophaga rubra
Diplococcus diphtheriae
Diplococcus pneumoniae
Eikanella corrodens
Enterobacter aerogenes, bakterie jelitowe
Epsteina-Barra wirus
Erwinia amylovora
Erwinia carotovora
Escherichia coli (E. coli)
[pałeczka okrężnicy; bakterie jelitowe]
Escherichia coli (E. coli) (drugie pasmo)
Gaffkya tetragena;
powoduje infekcje dróg oddechowych
Gardnerella vaginalis; powoduje infekcje
jajowodów i nasieniowodu
Haemophilus influenzae [pałeczka grypy];
zapalenie opon mózgowych,
zapalenie stawów
Herpes simplex 1 [opryszczka pospolita]
Herpes simplex 1 (drugie pasmo)
Herpes simplex 2, świeży rozmaz
Herpes Zoster [półpasiec]
Histomonas meleagridis (wątroba)
Histoplasma capsulatum
HIV
Influenza A i B [grypa]
Klebsiella pneumoniae;
powoduje zapalenie płuc
K lebsiella pneumoniae (drugie pasmo)
Lactobacillus acidophilus (zęby)
Lcptospira interrogans, krętek
Micrococcus luteus
Micrococcus roseus
Mikoplazma
Mikoplazma (drugie pasmo)
Mycobacterium para TB
Mycobacterium phlei
Mycobacterium smegmatis [prątek mastki]
Mycobacterium tuberculosis
[prątek gruźlicy]
Ncisseria gonorrhea [dwoinka rzeżączki]
Ncisseria sicca
Nocardia asteroides;
wykrywane przy chorobie Parkinsona
Nocardia asteroides (drugie pasmo)
Odra, antygen
Proopionobacterium, wykwity
Proteus mirabilis [odmieniec dziwaczny]
Proteus mirabilis (drugie pasmo)
Proteus vulgaris [odmieniec pospolity];
patogen dróg moczowych
Proteus vulgaris (drugie pasmo)
Proteus vulgaris (trzecie pasmo)
Pseudomonas aeruginosa
[pałeczka ropy błękitnej];
wykrywana w otwartych ranach
Pseudomonas fluorescens
[pałeczka fluoryzująca]
Rhizobium leguminosarum
Salmonella enteriditis;
infekcje układu pokarnowego
Salmonella paratyphi
[pałeczka duru rzekomego]
Salmonella typhimurium
[pałeczka duru mysiego];
zatrucie pokarmowe, nerwowość, apatia
Serratia marcescens [pałeczka krwawa]
Shigella dysenteriae; problemy żołądkowe
Shigella flexneri; depresja
Shigella sonnei; guzy
Sphaerotilus natans
Spirillum itersonil
Spirillum serpens
Spirillum sinuosum
Spiriilum volutans
Spory bakterii w endosporach
Staphylococcus aureus
[gronkoweic złocisty], kultury
Staphylococcus aureus (preparat);
powoduje infekcje zębów,
wrzody, choroby serca
Staphylococcus epidermidis
[gronkowiec skóry];
atakuje skórę i błony śluzowe
Streptococcus lactis; występuje w mleku
Streptococcus mitis;
infekcje płuc, zębów,
wrzody, sztywne kolana
Streptococcus pneumoniae;
powoduje zapalenie p
łuc
i zapalenie ucha wewnętrznego
Streptococcus pyogenes
[gronkowiec ropotwórczy] (zęby)
Streptococcus sp. grupa G (zęby)
świnka, antygen
Mozaika tytoniowa, wirus (tytoń)
Treponema pallidum
[krętek blady]; powoduje kiłę
TroglodyteIla abrassari
Troglodytella abrassari (drugie pasmo)
Vibrio (photobacterium) fischeri
Veillonella dispar
Wirus oskrzelowy
Zapalenie wątroby B, antygen rdzeniowy
Zarodek bacillus■ ■ Obleńce, płazińce, jednokomórkowce


Acanthamoeba culbertsoni
Acanthocephala[kolcogłowy]
Anaplasma marginale
Anaplasma marginale (drugie pasmo)
Ancylostoma braziliense (dojrzały osobnik)
Ancylostoma caninum
Ancylostoma duodenale [tęgoryjec dwunastnicy]
(osobnik męski)
Anguillula aceti
Ascaris [glista], larwy w płucach;
pospolity pasożyt psów i kotów
Ascaris lumbricoides [glista ludzka]
(osobnik męski i żeński)
Ascaris megalocephala (osobnik męski)
Bab
esia bigemina
Babesia canis, rozmaz
Balantidium coli, cysty
Balantidium sp., trofozoity (u świnki
morskiej) pasożytniczy orzęsek
Besnoitia (płuca) pierwotniak
Capillaria hepatica (wątroba)
Chilomastix, cysty (szczur)
Chilomastix, cysty (szczur) (drugie pasmo)
Chilomastix mesnili, tropozoity
Chilomonas, cały szczep
Clinostomum metacerkaria
Clonorchis, metacerkaria
Clonorchis sinensis
Clonorchis sinensis, jaja
Cryptocotyle lingua (dojrzały osobnik)
Didinium
Dientamoeba fragilis
Dipetalonema perstans
(microfilaria, ludzka krew)
Dirofilaria immitis, pasożyt psi
Echinoporyphium recurvatum
Echinostoma revolutum
Eimeria stiedae
Eimeria Tevnella
Endamoeba gingivalis, trofozoity
Endolimax nana trofozoity, i cysty
Endolimax nana, trofozoity i cysty
(drugie pasmo)
Entamoeba coli [pełzak okrężnicy], cysty
Entamoeba coli, trofozoity
Entamoeba histolytica [pełzak czerwonki],
Trofozoid
Enterobius vermicularis
Eurytrema pancreaticum
Eurytrema pancreaticum, wczesne stadium
Fasciola hepatica [motylica wątrobowa]
Fasciola hepatica, cerkaria
Fasciola hepatica, jaja
Fasciola hepatica, metacerkaria
Fasciola hepatica, miracidium
Fasciola hepatica, redie
Fasciolopsis buskii, dojrzały osobnik
Fasciolopsis buskii, jaja
Fasciolopsis buskii, jaja niewyklute
Fasciolopsis, cerkaria
l-asciolopsis, miracidium
Fasciolopsis, redie
Fischoedrius elongatus
Gastrothylax elongatus
Giardia lamblia, trofozoity
Giardia lamblia, cysty
Gyrodactylus
Flaemonchus contortus
Haemoproteus
Hasstile sig. tricolor (osobnik dojrzały)
Heterakis
Hypodereum conoideum
Iodamoeba butschlii, trofozoity i
Iodamoeba butschlii, trofozoity i
(drugie pasmo)
Leishmania braziliensis
Leishmania donovani
Leishmania Mexiana
Leishmania tropica
Leucocytozoon
Loa loa
Macracanthorhynchus
Metagonimus Yokogawai
Monocystis agi lis
Myxosoma
Naegleria fowleri
Naegleria fowleri (mózg)
Necator americanus, larwy
Notocotylus quinqeserialis
Onchocerca volvulus, guz
Paragonimus Westermanii,
dojrzały osobnik)
Passalurus ambiguus
Pelomyxa carolinensis
Plasmodium cynomolgi
Plasmodium falciparum
[zarodziec sierpowaty], rozmaz
Plasmodium vivax
[zarodziec ruchliwy], rozmaz
Platynosomum fastosum, dojrzały osobnik
Pneumocystis carnii (płuca)
Prosthogonimus macrorchis, jaja
Sarcina lutea
Sarcocystis
Schistosoma haematobium
Schistosoma japonicum, jaja
Schistosoma mansoni
Stephanurus dentalus, jaja
Stigeoclonium
Strongyloides [węgorki],
larwa w stadium gastruli
Strongyloides,
pasożytnicze osobniki żeńskie
Toxocara, jaja
Toxoplazma, stadium występujące
w organizmie człowieka
Trichinella spiralis [włosień kręty] (mięśnie)
Trichomonas muris
Trichomonas vaginalis
[rzęsistek pochwowy]
Trichuris sp. [włosogłówka], osobnik męski
Trypanosoma brucei
Trypanosoma cruzi (tkanka mózgowa)
Trypanosoma equiperdum
Trypanosoma gambiense
Trypanosoma lewisi (rozmaz krwi)
Trypanosoma rhodesiense
Urocleidus
393
371.45


369.75

393.5
363.2
359.4
391.45
373.65


371.85
325.7


324.3
416.05
362.4
380.6
405.65

329.85
378.95

394.9

365.3
352

384.2

379.7
382.8

361394.2

362.05


340
315.65

360.5

361.45
363.9


408.35
428.1
357.95
351.65
379.5
374
372.5
347.2
368.1

356
392

344.85

338

336.41

291.25
345.35
353.9
416.6
376.55
298.3
365
313.35

398.45
416.9
346.05
397.05


322.85
342.75

409.65


430.55
333.85


354.95
363.7
369.5
383.75
320.55
345.95

408.75
333.75
327.2

331.25

329

365.05

382.3

349.45
390.089
394
318
388.4

378.35


385.15

376.27

381
382

313.8


366.85


360.5
368.15
377.6
427.15

346.85
377.75
416.9

401.75
378.95
414.55
372.45


386.4
415.3
397.6
383.1
404.9


403.85


458.8


352.8
424.25
388.95
425.2

393.75


425.7

409.95

401.35


408.15
418.55
425.5


433.8
394.25

430.5

397

381.1
420.95
420.35

421.35
423.8
422

421.75
420.6
427.7
427.35

429.5
427.35
427.3
441.75
451.9
421.4

378.75
386.8

448.05

424.45
437.85

398.15
400.05
398
400.2
402.1
397.45
360.551
438.85
437.35

409.6
356.9436.3

437.8
428.8

417.3

372.3

438.15

405.75
396.85

450.55
473

353
457.35
404.25

398.4
395
403.85


378
388.3
423.2
460.2
434.6
393.75
424.5
423.5
442.35
393
386.9


385.4

398.05
365.3
370.5
386.95
375.85


387.1
326


325
418.75
357.6
387.4
407.45

332.25
382

396.7

370.6
357.2

388.4

383.95
391.15

364.55398.1

365.6


344
316.8

366.1

363.7
364.9


410.75
432.2
364
368.45
384.3
374
382.85
352.1
377

356
393

352.5

342.55

336.41

293.05
345.75
362.9
420.2
378.7
304.85
365
323.9

404.65
421.9
351.65
401.1


323.9
349.3

410.65


434.2
336.5


355.35
370
373
389
326
352.1

416.45
339.15
329.5

334.6

329

370.1

386.55

352.1
390.089
394
318
393.45

382.8


385.95

380.85

381
387

321.1


370.2


375.3
368.85
384.65
429.55

347.4
385.2
422.2

405.2
383.15
420.8
378.65


388.
424
403.25
402.9
409.15


409.7


462.9


361.4
430.65
390.7
427.3

400


428.75

416

406.05


411.15
423.9
429.65


441
397.1

433.35

400.35

387.8
426.3
422.3

427.3
430.6
427.6

424.7
427.5
435.1
435.45

436.25
435.2
433
443.2
457.1
426.3

381.8
395.5

455.1

429.55
448.5

404.75
405.1
402.65
403.8
407.4
402.55
360.551
442.8
442.1

416.95
364.35442.1

454.2
444.15

424.5

373.8

445.1

409.15
404.75

454.95
473

353
463.1
415.25

402
395
405.57


383.6
408.9
431.4
465.65
451.25
398.7
426
428.55
450
393380, 375

395, 364, 368


388
374.5


385, 380, 375325
417.5
360
385
406.5

331
380

396

368
355

386

381
389, 384

362396

364


342
316

364

362.5409
430
361
365, 360
382
374
380,375
350
373

356, 391


350

340

336

292, 345.5

360, 355
418
377
302
365
320,315

401,419

349
399


323.5, 346


410


432
334


355.1,368

371
387
324, 349


413,336,328333

329

368, 385

355, 386, 390

351
390,089
394
318
391

380


378, 381
385

318


368


373
368
382
428

347
383,419


403
380
418
376


387, 422

401
400, 393, 386
408

j.w.
408


460


358
428
389, 42

j.w.
398


427

414

404


409
421
428


438
396, 432398

385
423
421

425
427
425

423
425
434
434

434
434
432
442
455
424

380
393

453

427
445, 402


403
400
402
405
400
361
440
440

414
362440

452,447
441,437

422

373

42

407
401

452
473

353
461
412, 407

400
395
404.5


381
406
429
463
448, 442, 438
396
425
426
447

 

Wart BS 402 406 404
Wart 426 432,35 430 CC
Wart FR 459,3 464,75 462
Wart HA 434,3 444,1 442, 437
Wart HRCm 436,9 443,55 446, 441
Wart brodawczaka ludzkiego płaska 404,7 406,75 405
Wart Wirus brodawczaka ludzkiego 402,85 410,7 407
Wart JB 418,75 422,4 420
Wart ramię L 343,65 345,95 344
Wart brodawczaka szyjki macicy wymaz 404,05 404,6 404,3


 

■ ■ Tasiemce
Tasiemce składają się z segmentów. Pierwszy segment tworzy główkę zwaną scolex. Wzrost tych pasożytów polega na dodawaniu kolejnych segmentów do ciała.
Tasiemce mogą mieć bardzo zróżnicowane pasma częstotliwości, które mogą zależeć od długości osobnika! Przypuszczalnie każdy kolejny segment ma własną, coraz to niższą, częstotliwość. Nie używaj generatora do zabijania tasiemców. Jeśli przypadkowo zabijesz tylko środkowe segmenty, a nie całego osobnika, możesz tylko pobudzić jego wzrost. Używaj tylko zappera.


Cysticercus fasciolaris
Diphyllobothrium erinacei (Mansoni), scolex
Diphyllobothrium erinacei, jaja
Diphyllobothrium fatum, scolex
Dipylidium caninum, człon dojrzały
Dipylidium caninum, scolex
Echinococcus granulosus
[tasiemiec bąblowcowy]
Echinococcus granulosus, cysty
Echinococcus granulosus, jaja
Echinococcus multilocularis
[bąblowiec wielojamowy]
Heterophyes heterophyes
Hymenolepis cysticercoides
Hymenolepis di minuta
Hymenolepis diminuta, jaja
Hymenolepis nana, jaja
Moniezia, scolex
Moniezia expansa, człon
Moniezia expansa, jaja
Multiceps serialis
Taenia pisiformis, wągry typu cysticerkus
Taenia pisiformis, jaja
Taenia saginata, wągry typu cysticerkus
Taenia saginata, jaja
Taenia solium, wągry typu cysticerkus
Taenia solium, scolex
Taenia solium, jaja

Niska czest.
436.4
467.25

452.9
439.55
451.95


451.6
441.15


455.85

478
445


430.35
430.35

453.6
475.2
465.2
476.5

475
444

Wysoka czest.
440.05
487.55

472.3
444.3
472.15


461.5
446.5


458.35

481.75
481.15


465.2
465.2

457.8
482.1
469.7
481.05

475
448.9

■ ■ Częstotliwości roztoczy
Na tych organizmach przenoszone są wirusy powodujące przeziębienie!

Roztocze
                                                  KHz

Demodex folliculorum [nużeniec]
               682
Dermatophagoides (kurz)
                         707
Mączny rozkruszek
                                   718
Ornithonyssus, pasożyt ptaków
                 877, 878
Sarcoptes scabei [świerzbowiec]
               735

■ ■ Różne organizmy

KHz


Bryozoa cristatalla
Mucor mucedo
Niebiesko-zielone glony
Rhizobium meliloti
Wrotki


396
288
256
330
1151

Niezidentyfikowane patogeny

Niska częst.

Wysoka czest.

Grzyb EW
Grzyb JWB
Próchnica
Próchnica (N)
Próchnica (N) (drugie pasmo)
Próchnica (N) (trzecie pasmo)
Ubytki w zębach 1
Ubytki w zębach I (drugie pasmo)
Ubytki w zębach I (trzecie pasmo)
Ubytki w zębach 11
Ubytki w zębach II (czwarte pasmo)
Ubytki w zębach II (drugie pasmo)
Ubytki w zębach II (piąte pasmo)
Ubytki w zębach II (trzecie pasmo)
Wirus przeziębienia HRC

362
397.2
384.3
367.9
326.95
293.2
378.8
294.7
233.1
384.95
340.15
278.75
305.5
212.15
395.8

364.9
400.75
387.2
375.05
331.5
297.4
383.05
298.25
238.2
387.05
344.8
284
310.35
218
395.8

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego google-site-verification: google87b7324fcd68bcef.html