Oferta - Testy na Pasożyty Toruń.VEGA-TEST.Glisty ludzkie Owsiki Tasiemce Przywry

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

 omawianie terapii, propozycje kuracji                                                                                            

  • terapia rezonansowa - Program indywidualnych częstotliwości   


  • Analiza  kwantowa http://www.vegatest.pl/analiza-kwantowa.html)                                                                                                                                                                                                                                                                

  • Terapia biorezonansowa

   BRT - program egzogenna - 3 x 7 min między nimi 20 minut przerwy                                                                  
   
BRT - program endogenna   15 minut                                                                                                          
   
BRT - programy indukcyjne   50 minut                                                                                                             

  • Terapia biorezonansowa obejmuje następujące kuracje:                                                                        

Program - Egzogenna BRT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Uniwersalna
• Bakterie i wirusy
• Pierwotniaki, robaki obłe
• Brodawczaki
• Kleszcze
• Grzybice
• Wybrane częstotliwości
Terapia przebiega 3 x po 7 minut między nimi przerwa 20 minutowa.


Program - Endogenna BRT
- Cykliczna terapia
- Pozioma terapia
- Pionowa terapia
- Wybrana terapia
 • Układ limfatyczny
 • Płuca
 • Jelito grube
 • Układ nerwowy
 • Krążenie krwi i limfy
 • Alergia, odporność
 • Zwyrodnienie naczyń i miąższu
 • Układ hormonalny
 • Serce
 • Jelito cienkie
 • Śledziona, trzustka
 • Wątroba
 • Stawy, kręgosłup
 • Żołądek
 • Tkanki łączne, śluzówki
 • Skóra
 • Zwyrodnienie tłuszczowe
 • Woreczek żółciowy
 • Nerki
 • Pęcherz moczowy
Każda z  rodzaju terapii trwa po 15 minut

Programy indukcyjne
Standardowe

• Rytm Alfa
Rytmy alfa o częstotliwości 7,5 - 13,5 Hz charakteryzują się stanami odprężenia i uspokojenia intelektualnego. Powstają one podczas zamykania oczu i związane są z uczuciem przyjemnego spokoju. Początek medytacyjnego odprężenia związany jest  z alfa-rytmem, który charakteryzuje się szczególnym jednoczeniem się ciała i ducha.
• Rytm Beta
Rytm beta opisuje się jako nieregularną niedużą falę o częstotliwości 14 - 30 Hz. Jest ona charakterystyczna dla koncentracji skierowanej na zewnątrz, stanu czuwania, gotowości do działania. Logiczne myślenie, aktywność intelektualna i intensywna praca również są odzwierciedleniem beta-rytmu, jak również uczucia niepokoju i stany bliskie stanom lękowym. Duża część fal beta koreluje ze wzmocnionym wydzielaniem hormonów stresu (adrenalina, noradrenalina).
• Rytm Teta
Rytmy theta w zakresie o częstotliwości 4 - 7 Hz odpowiadają za określone fazy snu i głęboką medytację. Na pierwszy plan wysuwa się tu aktywizacja bardziej głębokich warstw świadomości. Wyłącza się myślenie intelektualne, a aktywizuje się wyobraźnia, pamięć wzrokowa i intuicja. W zakresie o tej częstotliwości wyrażona jest zawartość kształcąca, gdyż brakuje tu filtra analitycznego myślenia. Duże zestawienie rytmów theta rejestruje się u dzieci.
• Rytm Delta
Rytmy delta powstają w zakresie o częstotliwości 0,5 - 3,5 Hz. Są one bardzo wolne i charakterystyczne dla głębokiego snu bez marzeń sennych, stanu transu i głębokiej hipnozy. W stanie czuwania są mierzone bardzo rzadko. Rytmy delta mają duże znaczenie dla procesów wyzdrowienia, faz odnowy, jak również dla nieuszkodzonego systemu odpornościowego.  
• Fale Szumana 6,2Hz , 22,5Hz
Człowiek znajduje się pod wpływem rezonansu ze strony świata zewnętrznego i dlatego potrzebuje różnych sygnałów otaczającego go środowiska, które dziś nazywają się „biologicznymi normaliami”. Po raz pierwszy było to odkryte w czasie początkowych lotów kosmicznych z kosmonautami na pokładzie. Dziś wiadomo, że szczególnie ważne znaczenie ma jedna biologiczna normalia: podstawowa częstotliwość fal Schumanna 7,8 Hz. Profesor elektrofizyki z Monachium, Winfried Otto Schumann, ustalił w latach 50-tych rezonansowe częstotliwości przestrzeni powłoki ziemskiej, która tworzy się dzięki powierzchni Ziemi, posiadającej dostatecznie dobre przewodzenie elektryczne, oraz dolnej granicy jonosfery.
Godny uwagi jest fakt, że hipokamp w mózgu wszystkich niemowląt i ssaków ma dokładnie taką samą częstotliwość.
Ten obszar odpowiada za skupienie i zdolność do koncentracji oraz odgrywa decydującą rolę dla snu. Jeśli brakuje sygnału otaczającego środowiska dla częstotliwości 7,8 Hz oraz częstotliwości harmonicznych aż do zakresu megaherców, to wtedy (jak dowiodły tego eksperymenty na ochotnikach z ekranowaniem w bunkrze) zachodzi tymczasowa dezorientacja, pojawiają się bóle głowy itd.
.
Chwilowa emisja fal Schumanna do bunkra stabilizowała stan ochotników na kilka dni. To oznacza, że dana biologiczna normalia może nie być obecna przez cały czas, ale organizm jest w stanie zapamiętywać charakter oddziaływania poszczególnych częstotliwości i potem kontynuować ich generowanie samodzielnie.
Celem tego programu jest imitacja fal Schumanna. Program kończy się rytmem alfa w celu energetyzacji pacjenta.

Program - Edukacja

• Program dla dzieci
Jest wykorzystywany w celu synchronizacji rytmów mózgu, w celu psychicznej stabilizacji obciążonej dziecięcej podświadomości.    
Wskazania:
- lęki dziecięce i fobie;
- diateza limfatyczna ze wszystkimi następstwami (zapalenie oskrzeli, powracające zapalenia zatok przynosowych, angina itd.);
- nocne nietrzymanie moczu;
- trudności w nauce;
- syndrom hiperkinetyczny;
- obniżenie aktywności układu odpornościowego, alergie;
- szum w uszach;
- chwilowe zaburzenia świadomości;
- w charakterze środka wspomagającego przy zaburzeniach mowy u dzieci;
- dla dorosłych, jeśli podstawa ich dzisiejszego zachorowania dotyczy okresu dzieciństwa

• Program edukacyjny
Podczas działania tego programu pacjent czuje głębokie odprężenie, które odpowiada wysokiemu poziomowi gotowości intelektualnej. Program synchronizuje rytm mózgu, jednocześnie pozbawia osobę nauczaną wszystkich obciążeń stresowych, pozwala wydobyć z podświadomości zapomniane umiejętności. W celach terapeutycznych program przeprowadza się w ilości 1-2 seanse w tygodniu.
Wskazania:
- mała zdolność do nauki;
- nauka języków obcych;
- zaburzenia koncentracji;
- spadek ostrości wzroku, słuchu bez zaburzeń organicznych;
- strach przed egzaminami;
- zapominalskość;
- zaburzenia koordynacji;
- zaburzenia w zasypianiu przed egzaminami, stres szkolny;
- miażdżyca.
Można stosować program nauczania codziennie.

• Program zapamiętania
Jego stosowanie wykazuje stymulujące oddziaływanie na neuroprzekaźniki
i glutaminy w mózgu oraz znacznie podnosi zdolności intelektualne pacjenta w połączeniu z programami „Program cerebralny” i „Program edukacyjny”.
Wskazania:
- w połączeniu z programami „Program cerebralny” i „Program nauki” sprzyja podniesieniu poziomu zdolności intelektualnych. W tym celu każdy program indukuje się po 5 razy z codzienną zamianą;
- aktywizacja twórczości;
- polepszenie ukrwienia mózgu.

Program – Odpoczynek

• Uspokojenie
Stosowany jest w celu głębokiego wewnętrznego odprężenia oraz w celu stabilizacji układu odpornościowego.
Wskazania:
- stan niepokoju, nerwowość;
- konfliktowe, stresowe sytuacje;
- „dystonia wegetatywna”;
- fobie;
- stan lękowy;
- psychosomatyczna dokuczliwość ze strony serca i organów krwiobiegu;
- wegetatywne zaburzenia przewodu pokarmowego (także choroba wrzodowa);
- podwyższony poziom cholesterolu, trójglicerydów i gamma-GT;
- stany napięcia obręczy barkowej i kręgosłupa.
Przeciwwskazania: brak.
Cykl 8-10 seansów, które przeprowadza się raz w tygodniu.

• Program snu
W celu przeprowadzenia leczenia należy:
- wykluczyć przyjmowanie środków pobudzających (alkohol, narkotyki, ciężkostrawne jedzenie);
- wyeliminować drażniący wpływ sztucznego światła.
Program wykorzystuje się w celu szybkiego uspokojenia pacjenta.
Wskazania:
- bezsenność,
- zaburzenia procesu zasypiania i snu;
- wszystkie stany niepokoju, które towarzyszą zaburzeniom snu lub nie mogą być usunięte przy zastosowaniu programu spokoju.  

• Program snu 2
Różni się od programu snu I tym, że po powolnym obniżeniu częstotliwości do rytmu delta, poziom ten utrzymuje się już do końca seansu bez powracania do zakresu częstotliwości rytmu alfa, jak ma to miejsce w Programie snu, żeby doprowadzić do przebudzenia. Z tego powodu szczególnie dobrze jest wykorzystywać ten program przed snem, kiedy pacjenci są zmęczeni, ale nie mogą zasnąć lub kiedy budzą się w nocy i długo nie zasypiają.
Wskazania są takie same, jak w przypadku Programu snu.

• Rozluźnienie
Został opracowany w celu udzielenia „chwili wytchnienia” ludziom, wykonującym pracę związaną z wysokim poziomem oddziaływań stresowych, na przykład opieką nad chorymi. Krótki i głęboki okres odpoczynku sprzyja rozwojowi stanu uspokojenia w krótkim czasie. Program kończy się na energetyzującej częstotliwości, która przygotowuje wypoczętego użytkownika do powrotu do pracy.
Program może być wykorzystywany wielokrotnie w ciągu dnia. Jest szczególnie korzystny dla biznesmenów.
Wskazania:
- zmniejszenie zmęczenia;
- podniesienie poziomu zdolności do pracy;
- polepszenie koncentracji umysłu;
- polepszenie relacji między pracownikami;
- zwiększenie odpowiedzialności w stosunku do pracy.

• Program cerebralny
Dzięki rozchodzeniu się wszystkich pasm częstotliwości organizm ulega stymulacji, co odpowiada treningowi cerebralnemu.
Wskazania:
- pobudzenie aktywności intelektualnej;
- sprzyja klarowności myślenia i aktywności mózgu;
- miażdżyca tętnic;
- leczenie eksperymentalne choroby Alzheimera;
- leczenie eksperymentalne choroby Parkinsona.

Program - antystres

• Program stresu 1
Przeznaczony jest do wyeliminowania blokad psychicznych oraz uwolnienia pacjenta ze spirali stres - choroba - stres.  
Wskazania:
- stan psychicznej blokady;
- konfliktowe, stresowe sytuacje.

• Program stresu 2
Wywiera specyficzny wpływ na regulację stanu immunologicznego pacjenta, gdyż mechanizmy stresu są ściśle związane z systemem odpornościowym. Stres prowadzi do trwałych zmian w równowadze hormonalnej i tym samym, do ciągłego obciążenia systemu odpornościowego. Konsekwencjami tego są nie tylko schorzenia osłabiające odporność, ale również choroby autoagresywne.
Wskazania:
- zwyrodniałe schorzenia, związane z systemem odpornościowym:
• choroby reumatyczne,
• rak (jako dodatkowa metoda terapii),
• alergie,
• grzybice,
• skazy limfatyczne (przede wszystkim u dzieci),
w celach profilaktycznych dla zwiększenia mocy ochronnych (w danym przypadku indukcja może być przeprowadzana w odpowiednio dużych odstępach czasu

• Program stresu 3
To podstawowy program, który jest stosowany w przypadku leczenia zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego, spowodowanych sytuacją stresową.
Wskazania:
- jako podstawowy program przy wszystkich schorzeniach związanych z niewydolnością gruczołów wewnątrzwydzielniczych:
• syndrom reumatycznego zapalenia stawów,
• choroba alergiczna,
• liszaj,
• wrzód dwunastnicy,
• astma,
• zapalenie zatok nosowych,
• nerwice schizoidalne aż do psychozy,
• rozedma płuc,
• skłonność do zapalenia wyrostka robaczkowego; zaburzenia limfogenne (obrzęki),
• hipotonia,
• migrena,
• hemoroidy, żylaki,
• skurcze menstruacyjne,
• mięśniak,
• maniakalno-depresyjne zaburzenie nerwicowe aż do psychozy,
• stulejka,
• kamica nerkowa,
• cukrzyca;
 - zaburzenia wewnątrzwydzielnicze;
 - syndrom hormonalno-wegetatywny (włączając nerwową anoreksję i bulimię);
- impotencja/ hipolibidemia (włączając przypadki, kiedy już istnieją zaburzenia miejscowego krążenia krwi w obszarze organów płciowych);
 - zaburzenie libido;
 - osteoporoza;
 - okres przekwitania/ starzenie płciowe.

• Program stresu 4
Stanowi podstawę w przypadku wszystkich rodzajów „kłującego” bólu i jest wykorzystywany w celu pozbycia się danego skurczu.
Wskazania:
- migrena, bóle głowy;
- wszystkie rodzaje skurczów;
- bóle skurczowe w obszarze barku i karku;
- kolki pępkowe u dzieci;
- wszystkie rodzaje „kłującego” bólu.
Przeciwwskazania:
- opuchlizna/ rak.

• Program depresji 1
Indukuje się go pacjentowi z otwartymi oczami. Program przeznaczony jest do równomiernego „przebudzenia” pacjenta.
Wskazania:
- depresje bez  stanów lękowych;
- zmęczenie, smutek, osłabienie;
- stan rekonwalescencji.
Przeciwwskazania:
- faza maniakalna depresji ze stanem lękowym.

• Program depresji 2
Indukuje się go w momencie, gdy pacjent ma zamknięte oczy.
Wskazania:
- maniakalne fazy depresji;
- niepokój, nerwowość;
- fobie, stany lękowe;
- konfliktowe, stresowe sytuacje;
- „dystonia wegetatywna”;
- psychosomatyczna dokuczliwość ze strony serca i organów krwiobiegu;
- wegetatywne zaburzenia przewodu pokarmowego (także choroba wrzodowa);
- podwyższony poziom cholesterolu, trójglicerydów i gamma-GT;
- stany napięcia obręczy barkowej i kręgosłupa.

• Program depresji 3
Stosowany jest w procesie leczenia zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego, spowodowanych różnego rodzaju depresjami. W danym przypadku istotne jest znalezienie przyczyny zachorowania i rozpoczęcie odpowiedniej terapii. Program depresji III przeprowadza się wtedy, gdy pacjent ma zamknięte oczy.
Wskazania:
- depresja w okresie menopauzy;
- depresja w okresie menstruacji;
- depresja w okresie starzenia płciowego.

Inne programy

• Rozwój twórczości
Pomaga w zwiększeniu dostępu do pokładów twórczych podświadomości. Efekt wzmacniający stanu theta (rytmu) prowadzi do lepszego rozwiązywania problemów i zadań, wypracowania obrazów, które mogą być metaforami twórczych rozwiązań. Zwiększenie możliwości świadomości to podstawowy cel tego programu.
Na przestrzeni całej historii człowieczeństwa wielu artystów w celu rozwiązania poważnych problemów korzystało ze sztuki marzeń w stanie zbliżonym do snu.
Program pozwala na łatwiejsze osiągnięcie stanu twórczego, gdyż ćwiczy gotowość do wyobrażania, koduje obrazy w celu lepszego zapamiętywania i przetwarzania ich
w świadomości w taki sposób, aby pełniej wykorzystać ich znaczenie.  Program ten może być stosowany dość regularnie, a nawet codziennie.

• Rozwój kreatywności
Jest szczególnie korzystny dla biznesmenów, dyrektorów firm i przedsiębiorstw, szkół biznesowych. Pozwala rozwijać przedsiębiorczość, zwiększa pewność siebie, pomaga lepiej zarządzać czasem itd.

• Neutralizator strachu
Ten program z każdym kolejnym seansem stopniowo i spokojnie pomaga Państwu (albo pacjentowi) wyobrazić sobie i przezwyciężyć strach, fobie i niepokoje. Ciągłe powtórzenia pomagają zebrać w jedną całość i pokonać wszystkie te groźne sytuacje. Program przystosowany jest do takich często spotykanych trudności jak: strach przed wystąpieniami publicznymi, ocena tego, co się dzieje itp.  

• Program przeciw bólowy

Pomaga w bardziej efektywny sposób radzić sobie z intensywnymi bólami głowy
i innymi rodzajami dyskomfortu, wykorzystując siłę metody „metaforycznej transformacji bólu”. Państwo (albo Państwa pacjent) możecie zmniejszyć, a często również w pełni pozbyć się chronicznych bólów i poszerzyć możliwości Państwa organizmu do samouzdrawiania. Znana jest zdolność terapii indukcyjnej do zwiększania poziomu endorfin, wprowadzania w stan hipnozy, medytacji, co pozwala sterować bólem.
Rezultaty są widoczne zwłaszcza wtedy, gdy ból wywołany jest zaburzeniami psychofizjologicznymi, czyli związany jest z reakcją na stres. Wiele schorzeń związanych  z bólem, w tym również te, które posiadają pierwotne przyczyny fizyczne, sprzyjają rozwojowi emocjonalno-stresowych schorzeń, co prowadzi do powstania tzw. „błędnego koła”. Zastosowanie opisywanego programu pozwala na przerwanie tego koła i znaczące zmniejszenie lub wyeliminowanie bólu.

• Program energetyzujący
Pozwala zrealizować szybką energetyzację organizmu, co jest szczególnie ważne po porannym przebudzeniu lub po stanie silnego zmęczenia.

Programy indukcyjne trwają po 50 minJeśli chcesz uwolnić się również od stresu i napięć innymi metodami, odwiedź stronę Ośrodka Naturoterapii www.istnienie.com.plWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego google-site-verification: google87b7324fcd68bcef.html